Remedial teaching

Remedial teaching is bedoeld voor kinderen waarbij het leren op school niet allemaal

vanzelf blijkt te gaan. Dit kan zijn op het gebied van:

  • technisch lezen
  • spelling
  • begrijpend lezen
  • rekenen
  • concentratie en werkhouding

Begeleiding bij een leerachterstand biedt structuur en geeft weer zicht op de eigen mogelijkheden. Door samen een plan op te stellen, met behulp van kleine, voor het kind begrijpelijke stappen, ontwikkelt het weer zelfvertrouwen.  Onze remedial teaching is maatwerk en wordt afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden.

Kinderen met dyslexie of dyscalculie kunnen ook bij ons terecht voor professionele begeleiding.

Onze werkwijze

Na een intake gesprek volgt er meestal een onderzoek. Hierdoor krijgen we, als aanvulling op de resultaten uit het leerlingvolgsysteem van school, zicht op de oorzaak van de leerachterstand. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een test en/of een observatie in de klas. Daar waar het kind is blijven steken, pakken we samen de draad weer op. We gaan daarbij uit van de sterke kanten en talenten van een kind en betrekken het kind zelf intensief bij het behandelplan. Met regelmaat zien we dat problemen als faalangst samengaan met leerproblemen. Het versterken van het zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen maken dan uiteraard standaard deel uit van de begeleiding.