Remedial teaching

cropped-IMG_22441.jpg

Voor wie?

Kinderen zijn gebaat bij remedial teaching (RT) wanneer het op school niet allemaal vanzelf gaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van:

  • technisch lezen
  • spelling
  • begrijpend lezen
  • rekenen

Niet alleen vanaf groep 3, ook kleuters kunnen achterblijven in hun ontwikkeling in voorbereidend lezen en rekenen. Door tijdig begeleiding te bieden, blijft de achterstand beperkt en is het vaak mogelijk om een kind weer helemaal op het niveau van de groep te krijgen.
Begeleiding biedt kinderen structuur en zorgt ervoor dat ze de doorgaande lijn van de leerstof kunnen blijven volgen en begrijpen. Ook kinderen met dyslexie en/of dyscalculie kunnen bij ons terecht voor professionele begeleiding. Onze remedial teaching is maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van het individuele kind.

 

Onze werkwijze

Na een intake gesprek zullen we een onderzoek uitvoeren om erachter te komen wat er aan de hand is en waar het kind is blijven steken in de leerontwikkeling. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van testen, maar er kan ook een observatie in de klas nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van de (leer)problemen. Daar waar het kind is blijven steken, pakken wij de draad weer op. We gaan er samen met het kind voor zorgen dat het de achterstand weer inhaalt.

Onze begeleiding gaat uit van de sterke kanten en talenten van een kind. We betrekken het kind zelf intensief bij een oplossingsgerichte begeleiding.

Soms zijn er andere oorzaken van leerproblemen bijvoorbeeld faalangst. Het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen maakt dan deel uit van de begeleiding.

Ook maken we vaak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.