Remedial teaching

Al heel wat jaren ben ik werkzaam in het onderwijs, met kinderen in alle leeftijdsgroepen. Ik heb geleerd en ontdekt wat “werkt” in het begeleiden van kinderen, waarbij niet altijd alles vanzelf blijkt te gaan. Werken met kinderen, die, door wat voor oorzaak dan ook, een grote of kleine achterstand hebben opgelopen binnen hun eigen leerproces is dan ook mijn grote passie.

Het is in eerste instantie van belang dat het kind (weer) vertrouwen in zichzelf krijgt, gaat ontdekken wat zijn of haar sterke kanten zijn en waar we samen nog wat versteviging kunnen aanbrengen.

Ook is het belangrijk dat het kind beseft dat het bijzonder is, zoals ieder kind dat is. Het is niet nodig om je te vergelijken met een ander. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en bijzonderheden. En van doen waar jij goed in bent en wat je heel graag doet, word je blij en gelukkig. Dat is de basis en het uitgangspunt van groeien binnen je eigen leerproces.

Met behulp van een onderzoek op maat, kijken we wat al heel goed gaat en wat nog iets meer moeite kost. Dit geldt voor zowel het cognitieve als het emotionele leerproces. Waar loop je vast? Daar pakken wij samen de draad weer op! We oefenen met de leerstof, maar werken ook aan het versterken van de eigen persoonlijkheid. Dit gebeurt veelal spelenderwijs met veel plezier.

Deze wijze van begeleiden biedt  het kind structuur en zelfvertrouwen en (opnieuw) plezier in het leerproces. Het geeft weer zicht op de eigen mogelijkheden en kwaliteiten.